Historické milníky


 • 28. 11. 2018 - vznik a zapsání projektu Move4help do obchodního rejstříku
 • 12. 2018 - vznik webových, facebookových a instragramových stránek
 • 20. 12. 2018 - vznik transparentního účtu pro děti - > 670100 - 221596695/6210
 • 20. 12. 2018 - získání partnerů a sponzorů pro náš projekt (Bratřijaksepatří, Edgar, 360tka, Gladiátor Race, Excalibur race, H-triatlon, Apachi)
 • 30. 12. 2018 - výběrové řízení pro 3 hendikepované děti
 • 10. 1. 2019 - pečlivé zvážení a následný výběr 3 malých hrdinů pro 1. ročník našeho projektu - Míša, Terka a Páťa
 • 30. 1. 2019 - zahájení korespondence s rodinami dětí ohledně možnosti stát se našimi tvářemi a hrdiny
 • 25. 1. 2019 - zvolení ambasadorů pro vybrané děti (Radek, Ondra a Jirka)
 • 2. 2019 - první osobní kontakt s rodinou Míši a poslechnutí si jeho příběhu (dětská mozková obrna, konkrétně spastická kvadruparéza)
 • 3. 2019 - první osobní kontakt s rodinou Terezky a poslechnutí si jejího příběhu (dětská mozková obrna)
 • 3. 2019 - první osobní kontakt s rodinou Páti a poslechnutí si jeho příběhu (Duchennova svalová dystrofie)
 • 3. 2019 - zároveň nastínění částky, kterou bychom chtěli vybrat (70.000,- Kč)
 • 21. 3. 2019 - zavedení bodového systému pro sportovce na našich webových stránkách, cílem je body převést na možnou darovatelnou sumu pro naše hrdiny
 • 25. 6. 2019 - první námi pořádaná horolezecká akce (název - Lezeme pro hrdiny Move4help) pro naše hrdiny projektu (vybráno 1.830,- Kč)
 • 29. 6. 2019 - akce ve spolupráci s Německým fotbalovým klubem Praha včetně rozhovoru pro německou redakci Českého rozhlasu
 • 11. 2019 - první námi pořádaná běžecká akce (název - Klušeme pro hrdiny Move4help) pro naše hrdiny projektu (vybráno přes 7.500,- Kč)
 • 12. 2019 - spolupráce se ZŠ a MŠ Weberova a podílení se na organizace akce - Vánoční běh pro radost a dobrou věc (vybráno 10.000,- Kč)
 • 24. 2. 2020 - získání darovací smlouvy od KZP (4.748,- Kč)
 • 5. 6. 2020 - získání darovací smlouvy od společnosti Etnetera a.s. (5.700,- a poté ještě 4.000,- Kč)
 • 17. 6. 2020 - pořádání akce Most Gladiátor Challange pro naše děti (vybráno přes 13.500,- Kč)
 • 26. 8. 2020 - nové logo Move4help
 • 26. 9. 2020 - dosažení 100.000,- Kč vybrané částky
 • 1. 12. 2020 - dosažení a vybrání stanovené částky 150.000,- Kč
 • 20. 12. 2020 - ukončení 1. ročníku Move4help a předání šeků dětem - každá rodina dítěte obdržela rovných 50. 000,- Kč
 • 1. 3. 2021 - zahájení 2. ročníku Move4help
 • 2. 3. 2021 - první osobní kontakt s rodinou Klárky a seznámení se s jejím příběhem (Dětská mozková obrna) + navázání 100% spolupráce s rodinami a vzájemné propojení našich životů